Camp leder

Camplederen har det overordnede ansvar for at arrangere, planlægning, gennemføre og evaluere lejren.

Planlægning af lejren

Camp lederens opgave er at gøre følgende:

 • Plan dato og klokkeslæt for campen
 • Bestil lokaler, udstyr og evt. indkvartering.
 • Aftal omkring evt. mad og drikke.
 • Invitere, registrere og følge op på deltagerne.
 • Gruppedannelse.
 • Udpeg camp leder.
 • Aftale med og træning af facilitatorer.
 • Find og lav aftale med oplægsholdere (om det er nødvendigt).
 • Find og lav aftale med dommere.
 • Find og lav aftale med professionelle hjælpere (om det er nødvendigt)
 • Definer kreative og innovative metoder i henhold til problem / udfordring.
 • Detaljeret plan/drejebog for lejren.
 • Definere og hent evt. præmier (Evt.).
 • Arranger betaling eller gaver til eksterne hjælpere.
 • Lav et budget.
 • Pressekontakt (Evt.)
 • Kopiér eller forberede materialer.

Camplederen skal være til stede gennem hele lejren og sørge for den store sammenhæng

 • Åbning af campen
 • Introduktion øvelser
 • Introduktion af gæsterne
 • Præsentation præmier
 • Afrunding af campen

Før campen

Praktiske ting som camp lederen skal gøre før campen:

 • Medbring audiovisuelle hjælpemidler og sørg for at de virker (projektor, skærm, black-/whiteboard, flipover).
 • Medbring power point præsentation og laptop.
 • Medbring campprogram på tryk.
 • Medbring kopierede materialer.
 • Kuglepenne, papir, sakse, limstifter, post its mv..

Under campen

 • Kontroller bordopstilling og audivisual hjælpemidler.
 • Kontroller laptop og lyd.
 • Sorter og distribuere materialer (kunne være i kasser)
 • Check med reception (nøgler, kopiering og faciliteter ifølge tidsplanen.
 • Check med forplejning (tidsplan, antal deltagere, gæster).
 • Start velkomst præsentation og musik på projektor.