EU Camp Guide

Indledning

Undervisning i iværksætteri, kreativitet og innovation kræver utraditionelle undervisningsmetoder. At erhverve innovativ færdigheder, kan man ikke bare lære ved at læse om emnet. Man skal også trænes i det. Studerende skal deltage aktivt i processen med iværksætteri og innovation og ikke bare observere det passivt fra en sikker afstand. De skal opleve det på krop og sjæl..

Undervisning i iværksætteri og innovation skal derfor ikke bare være at formidle i viden om emnerne, men skal også være en udvikling af færdigheder og entreprenøriel tankegang.

Som underviser - eller rettere træner - er det derfor vigtigt at finde metoder, hvor du kan tage et skridt baglæns i læringsprocessen og se dig selv som mentor eller coach for læreprocessen for de studerende og ikke som den centrale person, i total kontrol.

Men, traditionelle uddannelsesinstitutioner har en masse kulturelle, administrative og praktiske barrierer at overvinde, hvis du ønsker at bruge mere innovative og involvererende metoder til at lære om iværksætteri og innovation. Fordybelse i en kreativ proces kræver tid og fokus, som kan være svært at finde i den ugentlige tidsplan, hvor der zappes mellem forelæsninger.

Derfor har vi udviklet campkonceptet, hvor du tager ud et par dage ud af den sædvanlige tidsplan og arbejder intensivt på at udvikle nye ideer og koncepter.

Denne EU Camp Guide vil give dig de retningslinjer, og to-do lister, der er nødvendige for at afholde en camp.


Ressourcer

EU Camp Guide – 21 side pdf-udgave…

Camp Model for Entreprenørskab Undervisning (akademisk artikel)

3 videoer…


Læs mere om…

Centrale elementer i en lejr

Camp organisationen

Campmetoden i praksis

Camp eksempel