Kontakt

IDEA-logoIDEA Podnikání centrum,
University of Southern Denmark
Engstien 1, DK-6000 Kolding, Dánsko
TLF +45 6550 1390
E-mail: kontakt(na)idea.sdu.dk
www.idea-sdu.dk

Výnosy – Šířit Podnikatelské centrum v Toskánsku – S.cons.r.l
Školení agentura sdružení řemeslníků v Toskánsku
Via S. Kateřina Alexandrijská, 12 – 50129 Florence
Takový. 055/489597 – 055/4620117 Fax 055/482942
E-Mail cedit@cedit.org – Pavučina. www.cedit.org